- index

Beeldende kunst

expositiec15

vulvlak

Visie SMC

Het SMC is een school voor hoogwaardig bijzonder onderwijs voor havo en vwo met ruimte voor mens met ambities. Door de integratie van scholaire en spectrascholaire activiteiten stimuleren we leerlingen en medewerkers zich te ontplooien en worden zij aangesproken in hun talenten. Het SMC wil kennis overdragen waardoor jonge mensen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers. Daarnaast wil het SMC bijdragen aan inzicht in sociale, culturele, wetenschappelijke en politieke vraagstukken op lokaal en mondiaal niveau. vulvlak smc01

SMC

vulvlak

© 2013 jouw website algemene voorwaarden links